Academy

 

Detta är Academy

Academy är ett utvecklingsprogram för framtida ledare! Under 2016-2019 genomförde vi lyckade utbildning med 85 framtida ambassadörer, så kallade Change Makers. Innehållet i utbildningen handlar om personlig utveckling och ledarskap. Syftet är utveckla sitt ledarskap för att möta framtidens behov av att leda påhittiga och energiska grupper. Att leda sig själv och grupp kommer att vara en viktig egenskap i framtiden. Företag letar med ljus och lykta efter den här sortens modiga och duktiga individer. Du som deltar får träna på dina ledarskapsegenskaper och hitta din passion i livet.

Som ledare har du stor möjlighet att påverka ditt och andras liv till det bättre. Du får möjlighet att arbeta med ungdomar och kan tillsammans med dem bygga en sund kultur. Och påverka samhället på riktigt.

 

Utbildningens innehåll (ett urval)

 • Skapa grymma kontakter inom olika yrken, träffa företagsledare
 • Anta nya utmaningar och skapa nya insikter som gör att du växer som människa
 • Jobba mot mobbing
 • Träna på offentliga uppträdanden, prata inför folk
 • Lära dig att se samhället med kreativa ögon och gör olika projekt
 • Träna din företagsamhet/ditt entreprenörskap och ditt beslutfattande
 • Jobba med samhällsansvar, socialt ansvar och inkludering
 • Skapa psykologisk motståndskraft, så kallad resiliens.

 

Vem kan söka till Academy?

Ungdomar 16-25 år.

Du är drivande och är intresserad av ledarskap. Eller har:

 • ambitionen att vara en/bli en ledare för en idrott, kulturprojekt (musik, teater, film, spel, datorer, media, skola med mera)
 • vill i framtiden bli mentor, företagsledare, styrelseledamot, utvecklingsledare eller projektledare
 • engagemang i din stadsdel
 • engagemang i ungdomar.

Målen med Academy

Det finns mycket spännande och roligt som du kan lära dig under Academy. Din inställning och motivation kommer att bli den viktigaste delen av utbildningen. Tillsammans med de andra deltagarna bygger ni innehållet och utvecklas tillsammans.

Förutom grymma kontakter bland företagen kommer du att få intressanta färdigheter inom ledarskap och fylla på ditt personliga brev och CV inför framtida jobbansökningar. Du är med och driver ett projekt under utbildningen. Tidigare projekt har handlat om att göra en utställning (bild och text), göra film och sända live på webben.

Det långsiktiga målet med Academy är att du ska utvecklas som ledare och bidra till samhället och ungdomar som du ska leda på ett positivt sätt. Och på sätt skapa tryggare och roligare stad som alla trivs i.

Diplomering av Change Makers under avslutningsceremomin för HSB Göteborg Academy 2017.

Vad händer efter?

Efter utbildningen finns det möjlighet att få praktik, få mentorskap av en erfaren ledare och ingå i intressanta och relevanta nätverk. Förhoppningsvis kommer du att få många nya kontakter som kan hjälpa dig vidare i arbetslivet. Du kommer att bli en diplomerad ledare som har möjlighet att delta i föreningens eller andra organisationers verksamhet i olika utvecklingsprojket för att göra livet bättre för de som behöver det mest. Du kan bli ledare i en förening, basket- och fotbollsledare, bli mentor för en annan, ambassadör, läxläsare, delta i nätverket och föreläsa bl.a.

Läs mer här (artikel i GP 2016-09-05):

http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/hsb-satsar-i-biskopsg%C3%A5rden-1.3750036

Vid frågor kontakta

Johanna Westbrandt (projektledare), 0706958004, johanna@vhbasket.se


Med hjälp av finansiering av Västra Götalandsregionen (VGR) har vi startat ett projekt för att digitalisera utbildningen i Academy. Under 2018 lanserade vi en digital lärplattform för att kunna sprida utbildningen ytterligare så att flera framtida Change Makers kan ta del av och bidra till samhällsnyttan.