Kategorier
Senaste nytt

Meningsfull och hälsosam fritid vägen till ett jämlikt Göteborg

Nu fortsätter insatserna för att bidra till goda utvecklingsmiljöer för barn och unga i Biskopsgården genom ett ny satsning på rörelse och aktivitet i skolan. 

Bakom initiativet står Västra Hisingen Basket som har verkat i Sjumilahallen sedan 2014 under parollen Sikta skotten mot korgen! Föreningen bildades med syfte att öka individens och samhällets resiliens och därmed minska den sociala oron. Nu har man fått ekonomiskt stöd från Social resursförvaltning för att utöka sin verksamhet till närvaro i skolor i Biskopsgården och Länsmansgården inom ramen för stadens satsning Skolan som arena. 

Initiativet går ut på att öka barn och ungdomars motivation för en hållbar livsstil genom rörelse och lärande, och i förlängningen skapa positiva framtidsutsikter och inkludering. 

I årskurs fem är det bara hälften av pojkarna och en tredjedel av flickorna som uppnår rekommenderad fysisk aktivitet. Och siffrorna sjunker med åldern: I årskurs åtta är det bara 43% av pojkarna och 20% av flickorna som når rekommendationerna, och i gymnasiet endast 30% av pojkarna och bara 13% av flickorna som rör på sig tillräckligt.

Utanför lektionstid kommer man i gympa- och skolmatsalar att arrangera kultur- och idrottsaktiviteter, studiestöd och dialogkvällar med vårdnadshavare och andra vuxna kring barnen. 

Först ut är sportlovsaktiviteter vecka 7 med öppet hus för att prova på basket i Sjumilahallen. Vecka 9 drar sedan fysisk aktivitet efter skoltid igång för barnen i Landamäreskolan och Svartedalsskolan med ledare från Västra Hisingen Basket. 

– Satsningen är en akut angelägenhet för oss och stadsdelen. Det är en jättebra möjlighet att fortsätta leverera på vårt löfte om samhällsnytta, säger Ali Tabrizi, verksamhetsledare i Västra Hisingen Basket.

Läs mer om Göteborg Stads program för en jämlik stad.

Kommunfullmäktige beslutade i budget för 2020 att ingen stadsdel i Göteborg ska finnas med på polisen lista över särskilt utsatta områden 2025. Utsatta områden är ett begrepp som används för att beskriva förortsområden och stadsdelar med låg socioekonomisk status och kriminell påverkan på lokalsamhället. I Göteborg finns i nuläget sex särskilt utsatta områden. 

Parallellt satsar staden 2018-2026 på programmet Jämlikt Göteborg för att skapa en mer jämlik och hållbar stad. Syftet är att minska skillnader i livsvillkor och att öka sammanhållning, tillit och delaktighet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *