Krishantering

Vid krissituationer oavsett karaktär, ring styrelsen direkt utan dröjsmål på 0703 103 304.

Vi följer Riksidrottsförbundet rekommendationer och processer >>