GDPR

Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta. 

Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap.

Genom att godkänna dessa villkor när du anmäler dig eller ditt barn så:

godkänner du att ställer upp på föreningens värdegrund >>

har du förstått att du måsta fullgöra dina skyldigheter som medlem såsom betala medlemsavgift och följa föreningens policies >>

ger du oss tillåtelse att använda bilder i sociala och tryckt media. Du kan när som helst dra tillbaka ditt medgivande.

Läs vår integritetspolicy här.