Kategorier
Collective Impact Samarbeten

Collective Impact 3 – tematiska grupper

Den tredje workshopen i denna serie ägde rum tisdag 1 juni. Syftet var att komma vidare i arbetet med Collective Impact med temat Governance & Action. Resultat publiceras nedan i de tematiska arbetsgrupperna som workshopen resulterade i. Resultatet ger riktningen för vad som komma härnäst i form av konkreta aktiviteter:

Behovsanalys/kartläggningar

 • Identifiera lokala behov
  • Uppdatera kontinuerligt
  • Medborgarundersökningar via bostadsbolagen
  • Se på befintliga undersökningar, vilka övergripande behov finns
   • Arbete
   • Trygghet
   • Utbildning
   • Fritid
 • Identifiera resurs/ekonomiska behov
 • Kartläggningar av samverkanspartners
  • Vad görs av olika aktörer idag?
 • Kartlägga förväntningar
 • Aktörslista + matchmaking
  • Digital demokrati (system för att hantera idéer och förslag)

Process/styrgrupp

 • Koppla samman samverkan mellan olika initiativ
  • Mindre initiativ och projekt som samverkar (resurssvagare föreningar eller grupper)
  • Förankra med referensgrupper
  • Föreningsrådet som del av styrgruppen?
 • Etablera mindre styrgrupper med fokus på behovsområden/målgrupper
  • Vägen ut – arbete och arbetsintegration + sociala företag
 • Etablera överordnad processgrupp
  • Mest engagerade och aktiva föreningar i överordnad processgrupp
 • Årshjul av aktiviteter
  • Fler säsongsanpassade aktiviteter, t.ex. bygglekplatsen
  • Föreningsrådet hjälper med att ta fram ett årshjul i samarbete med föreningarna?
 • Övergripande ryggrad/överenskommelse
  • Gemensam start
 • Samverkansavtal mellan CI aktörer
  • Överenskommelse mellan olika myndigheter och verksamheter
  • Social trade, vägen ut
  • IOP och olika former av upphandling

Resurser/ekonomi

 • Resursallokering
 • Skapa förutsättningar för föreningar att delta
  • Föreningsbidrag, stöd från Göteborgs stad och andra finansiärer
 • Finansiella samarbeten
  • Bostadsbolagen, finansiering och tillgängliggöra lokaler
  • Långsiktiga finansieringar
 • Budget
  • Inventering av befintliga resurser
 • Kompetensstöd (för att fylla aktörsgap mot specifika målgrupper)
  • BRIS: Bidrar med kunskap inom barnrätt och barnkonventionen till vuxna, barn och professionella

Lokal förankring

 • Medborgardialoger
  • Socialförvaltningen – fritid, föreningsliv, ungdomssatsningen, ungdomsråd
  • Aktiva mammor, biblioteksvännerna och meetingplace
  • Djupare samtal mellan föreningar och medborgare
 • Fysisk mötesplats
  • Orkanen för boende i norra Biskopsgården – Öppen alla dagar i veckan när restriktionerna släpper
 • Bilda ungdomsstyrelse/råd
  • BRIS: Metod “expertgrupp barn” där barn och unga får delaktighet och inflytande påriktigt
 • Återkommande forum för möte
  • BK Häcken kan vara samordnande för samverkan och relationsbyggande för idrottsföreningar
  • Aktiva deltagare bjuder med sig vänner
 • Lokal förebildslista
  • BK Häcken kan bidra med lokala förebilder, inspiration och motivation för hälsa och aktiv fritid
 • Relationsbyggande/skapa förtroende
  • Föreningsvandringarna
  • Fråga målgruppen om önskade aktiviteter
  • Meeting plays – en kulturförening som arbetar med inkludering och delaktighet i kulturaktiviteter.