Kategorier
Event Senaste nytt

Workshopserie i Collective Impact


Nu bjuder Västra Hisingen Basket och RISE in lokala aktörer till partnersamtal och en workshopserie i Collective Imapct. Ett urval av aktörer kommer att bjudas in till samtal och därefter tre workshopar med olika teman.

De övergripande målen är att stärka individer och lokalsamhälle och därmed skapa en hållbar social utveckling i Biskopsgården. Samarbetsformen heter Collective Impact. Ett konkret resultat kan vara att bilda funktionella samverkansformer så att alla som vill ska kunna ansluta sig, delta och bidra, ta gemensamma beslut och forma innehållet i framtida satsningar i Biskopsgården, såsom FRISK ARENA.

Läs mer om Collective Impact här och anmäl dig till workshoparna med olika teman här >>

Här är alla datum:

Workshop 1: 20 april (kl 16-18). Tema: Awareness & knowledge >>

Workshop 2: 4 maj (kl 16-18). Tema: Struktur & arbetssätt >>

Workshop 3: 1 juni (kl 16-18). Tema: Governance & Action >>

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *