Vår filosofi

Västra Hisingen Baskets verksamhetsfilosofi

utgår ifrån värdegrunden Jag Ställer Upp>> och genomsyrar allt vi gör i och kring basketarenan.

 

Några av våra antaganden som filosofin bygger på:

Vi tar hänsyn till spelarnas totalsituation (skola, hemma, jobb, basket, familj, vänner och allt) eftersom den är en och samma person överallt. Alla deltar på frivillig basis. Vi inser att lust går före plikt. Det är skillnad mellan att vara en basketspelare och spela basket (eller gå i basket). Alla vill göra sitt bästa hela tiden. Och det gäller att göra rätt sak först och sen göra saken rätt.

 

Vi arbetar oavbrutet tillsammans för att bygga en känsla av mening och samhörighet som motiverar ett personligt engagemang, både för spelarna och ledarna.

Tillsammans skapar vi gynnsamma förhållanden för utveckling och livslångt lärande. Tillsammans ska vi erbjuda en arena där individen kan lyckas och känna sig uppskattad. Och som gör att hen vill komma tillbaka till nästa träning och håller hög motivation att uppnå uppsatta mål.

 

Alla som deltar i verksamheten ska känna att de utvecklas till fantastiska individer, basketspelare och ledare inom sina respektive styrkeområden, på och av basketplan. Allas insatser ska förstärka föreningens vision och vara i enlighet med våra värderingar och normer.

Hur vi jobbar

Vi gör det genom grundlig, kvalitativ, åldersanpassad träning och tävling och vi använder metod efter förutsättningarna. Vi arbetar i enlighet med Svenska Basketbollförbundets spelutvecklingsplan och Riksidrottsförbundets Idrotten Vill. Vi hittar och främjar individernas drivkrafter så att hen kan maximera sin potential, oavsett bakgrund eller erfarenhet.

 

Vi ger ungdomarna konkreta verktyg för att omsätta värdegrunden i praktiken. Verktyget är en inre kompass som vägleder oss vad vi bör och inte bör göra i olika situationer.

Kompassen är universell och fungerar även inom andra ansvarsområden som vi har; i hemmet, i skolan, på jobbet och överallt. Vi håller varandra ansvariga.

 

Vår spelidé

Först och främst spelar vi basket för att ha roligt tillsammans. Som ungdomsförening fokuserar vi på prestation före resultat. Vi toppar inte för att vinna, utan ser till att alla får möjlighet till träning och tävling utifrån sin kompetens och ambitionsnivå.

På träningar och tävling utgår vi ifrån Jag Ställer Upp och våra tränare ser till spelarna tränar på rätt sak i rätt tid. Och att det hela tiden finns tydliga nästa steg för allas utveckling.

Istället för att köra fasta spelmönster ser våra tränare att ge varje spelare de verktyg och färdigheter de behöver för att ta bra beslut i varje given situation. Vi tror nämligen på att arbeta långsiktigt och låta spelare och lag mogna i sin egen takt.

Målet är nämligen att våra spelare ska ha en så bred repertoar av rörelse- och beslutsfärdigheter som möjligt som ger de bästa förutsättningarna för framtiden – oavsett vägval i livet.

Upp till U16 flyttar vi inte runt spelare för att göra ett lag starkare än ett annat.

 

Med dessa nyckelbegrepp som ramverk i vår filosofi ska vi spela temperamentsfull och energirik basket som är roligt att titta på och svårt att möta.