Trygg & säker förening

Barnkonventionen och föreningsidrotten – Handbok för idrottsledare

1 januari 2020 blir FN:s Barnkonvention lag i Sverige. UNICEF har tagit fram en handbok kring barnkonventionen och föreningsidrott: https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/barnkonventionen-och-foreningsidrotten-handbok-for-idrottsledare

Barnens spelregler

Barnens spelregler är en skrift om trygga idrottsmiljöer som RF och Bris gemensamt har tagit fram: https://barnensspelregler.se/

Bris stödlinje för idrottsledare

Om du som ledare behöver tips, råd och verktyg kring frågor som rör trygga idrottsmiljöer för barn och ungdomar, kan du ringa till Bris stödlinje för idrottsledare på 077-44 000 42

Bris stödlinje för barn och ungdomar har telefonnummer 116 11.

Skapa trygga idrottsmiljöer

Här är en skrift från RF om hur man kan skapa trygga idrottsmiljöer: https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-dokumentbanken/ovrigt/skapa-trygga-idrottsmiljoer.pdf

Här är även Riksidrottsförbundets policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier inom idrotten: https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-dokumentbanken/policies/policy-och-handlingsplan-mot-sexuella-trakasserier.pdf?w=900&h=900

Krav på registerutdrag

Enligt lag har en förening rätt att begära att den som ska arbeta med eller på annat sätt ha kontinuerlig och nära kontakt med barn ska uppvisa ett begränsat registerutdrag från Polisen. I registerutdraget går det att se om personen är dömd för något av våra allra grövsta brott: mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån. Mer om registerutdraget finns att läsa i materialet “Skapa trygga idrottsmiljöer”.

Ansök om registerutdrag på Polisens webbplats

Här finns lathund för specialidrottsförbund (SF) om hantering av registerutdrag

Här finns lathund för idrottsföreningar (IF) om hantering av registerutdrag

Hitta rätt om värdegrunden bryts

Om du är orolig för någonting i din förening ska du i första hand vända dig till föreningens styrelse. Styrelsen är ansvarig och kan till exempel avsluta ett samarbete med en tränare.

Om det finns hinder att vända sig till föreningens styrelse, såsom personkopplingar eller att oron är kopplad till styrelsen, kan du höra av dig till Svenska Basketbollförbundets generalsekreterare alternativt styrelseordförande.

Det går även att ta kontakt med något av RF/SISU:s 19 distrikt där det finns sakkunniga i barn- och ungdomsidrott som kan hjälpa till att föra dialog med föreningen eller guida rätt.

 

Säker & Trygg förening

är en kvalitetsmärkning för bättre hälsa, minskad skadefrekvens och ökad säkerhet och trygghet för föreningar som bedriver barn och ungdomsverksamhet.

Säker & Trygg förening innebär att vi arbetar aktivt med ständiga förbättringar inom följande områden:

 • Mål och verksamhetsplanering
 • Brandsäkerhet
 • Regler och besiktning av anläggning/lokaler
 • Utemiljön i vår närhet
 • Utrustning för den verksamhet som bedrivs
 • Hjärt- och lungräddning
 • Olycksfall/akut insjuknande
 • Föreningskunskap
 • Ledarskap – föreningskultur/klimat
 • Droger/alkohol/tobak/doping
 • Resor – transporter
 • GDPR.

Läs med om trygg idrott på Riksidrottsförbundets hemsidan >>

En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.