Syfte & uppdrag

 

Västra Hisingen Baskets syfte, reason for being,

är att öka individens och samhällets resiliens och därmed minska den sociala oron och göra Göteborg levande och attraktiv.

Uppdrag

att utveckla varje medlem till en trovärdig medborgare med sunda värderingar och mångsidig idrottsutövare så hen kan nå sin fulla potential oavsett bakgrund eller erfarenhet.

Basket är vårt verktyg.