Skolan som Arena

Runt om i staden öppnas skolor upp för att bli mötesplatser även utanför lektionstid. Västra Hisingen Basket har fått förmånen att inom ramen för initiativet Skolan som Arena stötta upp och bidra med vårt engagemang.

 

Hälsofrämjande processer

Initiativet går ut på att öka barn och ungdomars motivation för en hållbar livsstil genom rörelse och lärande, och i förlängningen skapa positiva framtidsutsikter och minska den sociala oron i Biskopsgården.

Under 2021 samarbetar vi med Landamäreskolan och Svartedalsskolan för att stärka området genom hälsofrämjande aktiviteter på kvällar, helger och lov. Det kan handla om kultur, sport, studiestöd och dialogkvällar för att fånga och besvara behoven hos föräldrar och signifikanta vuxna runt barnen och ungdomarna.

Initiativet beskrivs som hälsofrämjande processer och innebär en översättning av Agenda 2030 i en lokal kontext. Arbetet utgår från ett gemensamt förhållningssätt i enlighet med Västra Hisingen Baskets värdegrund Jag Ställer Upp!.

 

Bakgrund

Syftet med insatsen är att stärka området och arbeta förebyggande tillsammans med stadens stödsystem för att flytta stadsdelen från listan över särskilt utsatta områden. 

Göteborg är idag en ojämlik stad när det gäller förutsättningar för en meningsfull fritid, god sysselsättning och hälsosamt leverne. Detta är tydligt i Västra Hisingen, där det finns områden med stor social oro och bristande tillit. 

Stadens utmaningar med inkludering och social hållbarhet i enlighet med jämlikhetsrapporterna 2017-2020 visar att det finns ett dokumenterat behov av att skapa hälsofrämjande och hållbara livsmiljöer.

Läs mer om Skolan som Arena i Göteborgs Stad.

 

Kontaktpersoner för Skolan som Arena Landamäre- och Svartedalsskolan

Linn Helensdotter

Processledare Skolan som Arena (Göteborg stad Grundskoleförvaltningen), 0736203271
E-post: linn.helenesdotter@grundskola.goteborg.se

Beata Sandegård

Pedagog/samordnare Skolan som Arena (Grundskoleförvaltningen), 0703-471459
E-post: beata.sandegard@grundskola.goteborg.se

 

Västra Hisingen Basket – Frisk Arena

Johanna Westbrandt

Utvecklingsledare

 

johanna@vhbasket.se
0706-95 80 04

 

Araz Perwizie

Basketpedagog och huvudinstruktör

araz@vhbasket.se
0735-50 07 84

Elin Hellström

Kommunikation och samverkan

 

elin@vhbasket.se
0701-61 69 12