Om klubben

Västra Hisingen Basketklubb

är en ideell förening med syfte att ge barn och ungdomar en vettig fritid, lära ut ansvarstagande samt motivera till aktiv livsstil och livslångs lärande. Vi arbetar enligt en tydlig värdegrund, Jag Ställer Upp och utbildar våra spelare och ledare enligt Svenska basketbollförbundets ”Spelarutvecklingsplan”.

Vi har ett tuff uppdrag. Vi ska rekrytera, behålla och utveckla Sveriges svåraste målgrupp, nämligen ungdomar. Ungdomarna har mycket som pockar på deras uppmärksamhet och många ställer krav på dem. I vår pedagogik använder vi basketboll som verktyg genom kvalitetssäkrad och säker träning. Vi hittar och främjar individernas drivkrafter så att alla kan maximera sin potential, oavsett bakgrund eller erfarenhet.

Vårt strategiska ramverk heter hälsofrämjande processer >>

Ramverket grundar är en översättning av Agenda 2030 till vår lokala kontext.

Jag Ställer Upp är också vår personliga kompass i vardagen. Kompassen som guidar oss för att vi ska lyckas att infria vårt löfte och hjälpa oss att omsätta värdegrunden i praktiken. Verktyget är en inre kompass som vägleder oss vad vi bör och inte bör göra i olika situationer.

Kompassen stödjer oss att upprätthålla vår kulturella norm, sättet vi gör saker i föreningen i vår strävan att utvecklas som individer och allsidiga idrottare för att stötta föreningens syfte.

”Sikta skotten mot korgen!” är budskapet vi använder i syfte att fånga ungdomarna tidigt och erbjuda en vettig fritid.