Kategorier
PR/media Senaste nytt

Konferens med Ingvar Nilsson

Stort engagemang för preventiva insatser i Biskopsgården när Ingvar Nilsson var på besök

Fredagen 16 oktober ägde en liten konferens rum i Sjumilahallen, Biskopsgården. Liten konferens som attraherade stort intresse runt om i Göteborg.

Ingvar Nilsson var huvudtalare och temat var social hållbarhet och utanförskapet pris.

Budskapet var enkelt – förebyggande insatser för barn och ungdomar är viktiga och besparar samhället enorma summor pengar och lidande. Men desto svårare att genomföra i praktiken eftersom förmågan till samordningen är låg och det är svårt att genomföra långsiktiga effektmätningar.


Bakgrunden till konferensen är att Biskopsgården är ett särskilt utsatt område där många krafter verkar för att skapa positiv förändring. Därför har Västra Hisingen Basket har tillsammans med Göteborgs stad idrott- och föreningsförvaltning, stadsdelen Västra Hisingen och Polisen tagit initiativet att bjuda in Ingvar Nilsson, nationalekonom och medförfattare till över 100 rapporter som på ett utförligt sätt beskriver utanförskapet pris. Det kostar till exempel samhället cirka 14 miljoner kronor i åtgärder när en enda skolungdom inte klarar av grundskolan med behörighet till gymnasiet.

Arrangörerna samlade på det nylagda parkettgolvet i Sjumilahallen. 

Syftet med konferensen var att visa på goda exempel, inspirera till handling i överskidande samarbeten för att uppnå mer inkluderande samhällen, speciellt genom samarbete mellan föreningar, näringsliv och offentlig sektor. 

Under konferensen fick 20-tal deltagare på plats och 30-tal lyssnare via länk ta del av stadsdelens arbete med invånarguider, polisens trygghetsarbete och basketföreningens roll i det lokala civilsamhället.

Med tydliga kopplingar till stadens vision om en ”öppen och inkluderande stad där alla invånare känner mening och delaktighet” presenterade talarna sina konkreta insatser för att bidra till det gemensamma målet med att styrka Biskopsgården från listan över särskilt utsatta områden till 2025.

Basketledaren Dalmar Namazi berättade om sin utvecklingsresa i föreningen


Med tesen om att tidiga hälsofrämjande insatser för barn och ungdomar ökar chanserna till innanförskap har aktörer från civilsamhället en viktig roll att spela. Denna tes har Ingvar Nilsson gång på gång bekräftat i sina studier. Hälsofrämjande insatser i detta sammanhang handlar om alla insatser som gör stadsdelen attraktiv, social trygg, ger ökade möjligheterna till aktiv livsstil och ger därmed individen större social immunitet. Detta leder till friskare liv och minskade kostnader för utanförskap. 


Ett urval av röster från publiken vittnar om konferensens matnyttiga och engagerande innehåll:

– Jag fick bekräftat orsakssambanden och föreningslivets/civilsamhällets viktiga roll, fler argument och konkreta prislappar. Och en rejäl dos ny energi till vårt oförtrutna, långsiktiga föreningsarbete.

– Ingvar är fantastisk. Konferensen väl planerad och innehöll bra bredd.

1. Insikten av att vi måste gå till orsakernas orsaker och jobba där.
2. Förskjuten eller förvriden normalitet, alltså vikten av att ha vuxna i jobb som blir förebilder för barnen.
3. Va bra ni jobbar i Biskop!

– Jag fick bekräftat orsakssambanden och föreningslivets/civilsamhällets viktiga roll, fler argument och konkreta prislappar. Och en rejäl dos ny energi till vårt oförtrutna, långsiktiga föreningsarbete.

– Mycket lärorik presentation av Ingvar Nilsson. jag tog med mig hans resonemang kring normalitet och misstro mo offentliga aktörer + att föreningslivet kan vara en valmöjlighet till att få känna tillhörighet och få uppskattning.

– Att det finns lösningar, att det finns strategisk samverkan, att forskningen används i för liten utsträckning.

– De konkreta kostnaderna Ingvar Nilsson presenterade gör att man får så bra perspektiv på hur lite det kostar med förebyggande arbete. Och precis som han sa själv – så jävla trött på tjatet om fler poliser.

– Det handlar om politik bottnat i olika värdegrunder. Bred samverkan. Grundläggande fungerande system: skola, fritid etc.

– Kunskapsinhämtning, argument, inspiration!

Anna Lindeborg och Ann Eriksson – Göteborg stad Västra Hisingen

Maria Westberg – Göteborg stad förening och idrottsförvaltning berättar om arbetet med Sjumilahallen

Här kan du se och lyssna på inspelningen från konferensen:

Kontaktuppgifter till arrangörerna

Ann Eriksson
Utvecklingsledare Folkhälsa i Västra Hisingen

GÖTEBORG STAD
Västra Hisingen
E-post: ann.eriksson@vastrahisingen.goteborg.se
Mobil: 076-788 45 02


Anna Lindeborg
Utvecklingsledare Trygg i Västra Hisingen

GÖTEBORG STAD
Västra Hisingen
E-post: anna.lindeborg@vastrahisingen.goteborg.se
Telefon: 031-366 69 37 Mobil: 070-162 87 96

Maria Westberg
Verksamhetschef Friskvård Sporthallar

GÖTEBORGS STAD
Idrotts- och föreningsförvaltningen
Telefon: 031- 368 22 39
E-post: maria.westberg@ioff.goteborg.se

Ali Tabrizi
Sportchef

Västra Hisingen Basket
Telefon: 070-310 33 04
E-post: ali@vhbasket.se

På Ingvar Nilssons hemsida finns tillgång till många intressanta rapporter: http://www.seeab.se/ 


Fotograf: Lo Birgersson,  Intraservice, visuell kommunikation.

Biskopsgården, 2020-10-23.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *