Jag Ställer Upp!

Jag Ställer Upp

är vår värdegrund och vår utgångspunkt i allt vi gör. Det är också vår personliga kompass i vardagen. Kompassen som guidar oss för att vi ska lyckas med att infria vårt löfte och hjälpa oss att omsätta värdegrunden i praktiken.

Jag Ställer Upp handlar om att skapa en gemensam värdegrund för samtliga som deltar i och kring vår verksamhet genom gränsöverskridande arbeten och en öppen attityd, för att stärka, stödja och ge barn och ungdomar en trygg och utvecklande miljö.

Jag Ställer Upp är till för alla som älskar basket och som vill vara med att utveckla den. Ingen ska bli ojust behandlad, kränkt, hotat eller trakasserad utan att det ifrågasätts.

Västra Hisingen Baskets värdeord är:

Tillsammans strävar vi efter en anda av sportslighet och positivitet i alla sammanhang. Vi står för en god kommunikation mellan samtliga parter och visar varandra ömsesidig respekt. Det ska vara roligt, stimulerande och tryggt att spela basket vara med i vår förening oavsett vilken funktion man har.

I Västra Hisingen Basket har vi två tränare som är Jag Ställer Upp-abmassadörer. Du som är spelare eller vårdnadshavare kan prata med Araz Perwizie eller Ali Tabrizi i förtroende. De lovar att lyssna och inte berätta för någon annan (om du så vill). Ibland kan det vara skönt att prata med någon som lyssnar i förtroende utan att bli bedömd. Du kan när som helst ringa Araz och/eller Ali för att prata om vad som helst.

Araz: 0735500784                               Ali: 0703103304

Trailer med värdeorden i Jag Ställer Upp!