Hållbar förening

Vad är en modern och hållbar förening?

Med hållbarhet menar vi en förening som är uthållig, attraktiv och relevant när omvärlden förändras ständigt. I en omvärld där våra målgrupper, barn och ungdomars uppmärksamhet ständigt delas mellan många intressanta områden såsom skola, fritid, familj, arbete och gruppdynamik. I begreppet hållbar utveckling ingår självklart även föreningens miljömässiga eller ekologiska fotavtryck. Detta är verkligen ett underutvecklat område. Föreningarnas fokus har traditionellt varit att gå runt ekonomiskt, mest på ideell basis för att klara av alla åtaganden. Det område däremot som civilsamhället har varit bra på är den social hållbarheten. Ett område som känns självklart men som inte har kommunicerats i samma stor utsträckning. Inom detta område finns det dock många utvecklingsmöjligheter – att strukturera upp arbetet med effektmätning och rapportering.

För att en tydlig och strukturerad effektmätning av föreningens arbete ska kunna implementeras behöver en hel del saker vara på plats; värdegrund, syfte, vision, strategi och relevanta nyckeltal i verksamhetsplanerna. Framförallt behöver detta arbete vara helt integrerat i verksamhetens DNA. Det ansvarar föreningens styrelse för.

Västra Hisingen Basket har en tydlig hållbarhetsprofil som genomsyrar allt arbete.

Vårt ramverk för hållbar utveckling heter Hälsofrämjande Processer och bygger på en översättning av Agenda 2030 till våra lokala förutsättningar.

Dessutom genomför regelbundet genomlysning av vår verksamhet. Speciellt när det internutbildning av ledare och vid start av nya utvecklingsinitiativ.

Vi är en aktiv förening i utvecklingen av Göteborgs stads ambition att göra staden mer jämlik och inkluderande. Västra Hisingen Baskets syfte och verksamhet är helt i linje med detta arbete.

Göteborgs Stads program för en jämlik stad

Syftet med programmet är att peka ut viktiga målområden som aktörer i Göteborg ska samlas kring för att tillsammans bidra till att minska skillnaderna i livsvillkor i staden. I programmet fastställs fyra målområden för en jämlik stad.

Ladda ner Göteborgs Stads program för en jämlik stad (Gäller 2018-2026).

Källa: Göteborg stad.

Är du intresserad av hållbarhetsarbete i moderna föreningar så är du välkommen att höra av dig. Vi genomför uppdrag, föreläsningar och workshop inom följande områden där vi har mångårig goda erfarenheter:

Verksamhetsutveckling och strategiarbete

Värdegrundsarbete och implementering

Effektlogik och -mätning, och -rapportering

Ledarutveckling och handledning

Rådgivning och processledning inom sociala utvecklingsprojekt med foks på social impact

Basket- och versksamhetsutveckling och handledning av föreningar, instruktörer/ledare, sportchefer och styrelser.

Jag vill veta mer om hållbar förening

Kontakta oss om du är nyfiken på hur du kan utveckla din organisation