FRISK ARENA


För att långsiktigt öka den social hållbarheten i Biskopsgården pågår ett initiativ för en kombinerad kultur- och idrottsarena som går under arbetsnamnet FRISK ARENA.

Bakom initiativet står Ali Tabrizi, sportchef för Västra Hisingen Basket och Roberto Fortes da Cruz, sportchef för IF Warta, båda med mångårig erfarenhet av att arbeta med att öka barn och ungdomars motivation för en hållbar livsstil genom sina respektive föreningar.

För att utveckla Biskopsgården vill de skapa en arena som ska fungera som en framtidshub både för individer och stadsdelen i stort. Målet är att förena olika verksamheter under ett tak och ta tillvara på lokalbefolkningens egna kreativitet. Det ska vara en arena som främjar människors hälsa och delaktighet genom kultur och idrott, och ska även kunna locka en publik från hela Göteborg. En plats där huset ska byggas är nu utsedd i anslutning till Svarte mosse. 

Jämlikt Göteborg

För att FRISK ARENA ska bli verklighet behövs engagemang från olika aktörer. Kontakter med kultur- och idrottsföreningar pågår och man har genomfört workshops med ungefär hundra personer i alla åldrar i Biskopsgården. Ali och Roberto inspireras av det internationella konceptet placemaking, en metod för att fånga upp boendes behov och tankar och därigenom skapa levande och attraktiva stadsmiljöer. 

Initiativet går i linje med Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018-2026, med syftet är att minska skillnader i livsvillkor och att öka sammanhållning, tillit och delaktighet.

Kontakt FRISK ARENA:

Ali Tabrizi
ali@vhbasket.se
0703 103 304

Roberto Fortes da Cruz
fuifwarta@gmail.com
070-723 91 19