Collective Impact Biskopsgården

Västra Hisingen Basket inleder ett samarbete med Social & Health Impact Centre (SHIC) för att upprätta nya samverkansstrukturer mellan boende i Biskopsgården, civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor. Det övergripande målet är att stärka individer och lokalsamhälle och därmed skapa en hållbar social utveckling i Biskopsgården. Samarbetsformen heter Collective Impact.

SHIC är en del av det statliga forskningsinstitutet RISE, som verkar för en innovativ och hållbar framtid för Sverige. Collective Impact används redan i olika delar av världen och nu introduceras samarbetsformen i Sverige. Biskopsgården är först ut i landet efter Husby, där SHIC tillsammans med Folkets Husby och Region Stockholm har varit med och utvecklat ett ramverk och övergripande manifest för Collective Impact.

Västra Hisingen Basket har sedan starten 2014 en stark förankring i Biskopsgården och har dialog och samarbete med många aktörer. Under våren 2021 bjuds relevanta aktörer in för att vara med påverka och delta i uppstarten av Collective Impact i Biskopsgården. 

Arbetet bygger på en kontinuerlig förankring bland de boende i alla steg. Genom samarbete med lokalt förankrade aktörer, såsom lokala föreningar, är målet att bidra till att skapa positiva framtidsutsikter för barn, unga och vuxna i området.

Satsningen ingår i ett pågående utvecklingsarbete som Västra Hisingen Basket gör inom ramen för Skolan som Arena (med finansiering av Göteborgs Stad social resursförvaltning).


Vad är Collective Impact?

Collective Impact för samman organisationer, föreningar och civilsamhälle för att på ett organiserat sätt skapa långsiktig och hållbar social utveckling. Här är några viktiga byggstenar:

  • Alla som deltar formar en gemensam vision – tillsammans hittar vi även förbättringsområden och en gemensam plan för att uppnå dessa 
  • Kontinuerlig dialog för att bygga och stärka förtroende och relationer 
  • Aktörernas kollektiva initiativ och ansträngningar samordnas för att maximera önskat resultat
  • En stark organisatorisk ryggrad – ett engagerat projektteam som mobiliserar gruppens arbetet
  • Gemensamt sätt att mäta utveckling och långsiktiga effekter

Kontakta oss gärna för mer information:

Västra Hisingen Basket
Ali Tabrizi, sportchef  ali@vhbasket.se 
Johanna Westbrandt, utvecklingsledare johanna@vhbasket.se  

RISE, Social & Health Impact Centre
Tomas Bokström, projektledare, tomas.bokstrom@ri.se
Lovisa Vildö, projektledare, lovisa.vildo@ri.se
Sargon Orahim, innovations- och processledare, allanmikel.orahim@ri.se