Nätverksträff 2

Hälsofrämjande processer i Göteborg - meningsfull fritid och vägen till innanförskap Hej, nu är det dags för den andra träffen. Du var inbjuden i december 2020 i uppstartsmötet och nu kallar vi till nästa dialogmöte för att lyssna in och informera. Bakgrund och problemformulering till insatsen är att hälsa är en jämlikhetsfråga och att preventiva […]

Ordförandeträff Biskopsgården

Inbjudan till Ordförandeträff Biskopsgården med Västra Hisingen Basket Nu kraftsamlar vi ytterligare för att tillsammans skapa positiv förändring i Biskopsgården! Västra Hisingen Basket har nu glädjen att bjuda in till en serie kreativa och inspirerande workshop tillsammans med RISE, Research Institute of Sweden. Syftet med workshopen är att redogöra för Collective Impact som utvecklingsmetod och […]

Gratis