Easy Basket

”Så många som möjligt så länge som möjligt!”

Vi tycker att basket ska vara roligt! Har man roligt så lär man sig också mycket bättre.

Easy Basket är namnet på Svenska Basketbollförbundets utbildningskoncept för barn. Och det är precis som det låter. Riktig basket, men med enklare regler för att alla ska kunna vara med i spelet och ha riktigt kul tillsammans. Och utvecklas på bästa sätt. Barn är barn tills de fyllt 13 år.

Inom Basket är U12 det sista året som man spelar som barn.

Konceptet bygger på Svenska Basketbollförbundets värdegrund, Riksidrottsförbundets rekommendationer för barnidrott och FN:s Barnkonvention. Det handlar om alla barns rätt att delta.

Barnidrott ska präglas av barnets bästa och ha fokus på lek och utveckling.

Easy Basketkonceptet ligger också i linje med Svenska Basketbollförbundets strategiska dokument Spelarutvecklingsplanen och forskning om barnidrott.

Konceptet innebär bland annat en grundbasketutbildning anpassad efter barns fysiska och psykiska utveckling. Den skapar större utrymmme för spelarutveckling längre upp i åldrarna, det ger på både kort och lång sikt fler utövare och större möjlighet att utveckla och behålla talangfulla spelare.


Matcher spelar vi i sammandragningsform i det som vi kallar Easy Basket Cup. Genom att spela fyra mot fyra med förenklade regler får alla barn större möjlighet att delta i spelet. Eftersom matchresultatet inte är i fokus kan coacher och spelare jobba på kvalitet i grundträningen och individuell utveckling utan risk för utslagning.  

Easy Baskets enkla spelregler gör att du kan koncentrera dig på bollen – att passa, dribbla, skjuta och ha kul!

Vi spelar 4 mot 4 på en mindre plan och på låga korgar. Bollen är mindre för att passa i din hand. Alla spelare i laget är med i matchen.

Domaren är matchledare och förklarar regler och svarar på frågor.

Vilket lag som vinner matchen är inte det viktigaste, i en Easy Basket är alla vinnare!