Kategorier
Collective Impact Hälsofrämjande Processer Samarbeten

Collective Impact 1 – Mission Statement

Västra Hisingen Basket inleder ett samarbete med RISE (Social & Health Impact Centre (SHIC)) för att upprätta nya samverkansstrukturer mellan boende i Biskopsgården, civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor. Det övergripande målet är att stärka individer och lokalsamhälle och därmed skapa en hållbar social utveckling i Biskopsgården. Samarbetsformen heter Collective Impact.

Tisdag 20 april 2021 genomfördes den första workshopen i serien Collective Impact Biskopsgården med 25 deltagare från 20 olika organisationer.

Nedan följer bildspelet, kompletterande information och en sammanfattning av preliminära resultatet.

Collective Impact Biskopsgården Workshop 1: Awareness & knowledge

Ladda ner bildspelet här >>


Tidsplan – ett urval av viktiga händelser

2014

Hypotesen föds ut utmaningarna

Sikta skotten mot korgen! myntas

2015

Västra Hisingen Basket belönas med pris

2016

Göteborg Academy bildas

Biskopsgår – går för trygghet

2017

Värdegrundsarbete med föreningar i Biskopsgården

Hälsofrämjande processer formas

2018

Arenaförslaget föds ur utmaningarna

Stadsutvecklingsprojekt 1 & 2

Konferens

Dialogmöten (samverkan formerad) +

Konferens medborgarkontor

21 mars 2018

Sjumilahallen

Visionsmöte Kulturhus

2019

Västra Hisingen Basket belönas med pris

Pitch Stadsbyggnadskontoret

Frisk Arena föds genom Göteborgsförslag

Programförklaring Frisk Arena

Avsiktsförklaringar

Key2Future – omvänt mentorskapsprogram för näringslivets chefer

2020

Konferens i Sjumila (utanförskapets pris)

Skolan som Arena (samverkan Angered)

Village Impact Fund bildad

Hälsofrämjande i lärmiljöer – Skolan som Arena (samverkan Biskopsgården

2020-2021

Biblioteksvännerna i Biskopsgården genomför DELMOS-projekt

2021

april-maj

Collective Impact Biskopsgården:

1. Mission statement
2. Strukturerad samverkansform
3. Styrmodell

2021

3-4 september

Frihamnsdagarna – Demokratisk arena för fria samtal i Göteborg

2021

juni-november

Officiell formering av partnerskap Collective Impact Biskopsgården

Dialog med invånare

2025

En dröm blir verklighet:

Invigning Frisk Arena!

Preliminära resultat med formulering av en gemensam agenda (mission statement) som ska utformas till en slutgiltig version

Grupp 1: ”Genom långsiktig och gedigen samverkan med boende och verksamma i Biskopsgården stärka individer och erbjuda jämlika förutsättningar.”

Grupp 2: Tillsammans lyfter vi biskopsgården och gör livet bättre för alla oavsett var i stadsdelen man bor genom att utveckla mötesplatser, gemenskap och delaktighet.”

Grupp 3: ”Collective Impact Biskopsgården – genom att samla en bredd av aktörer och bättre använda våra gemensamma kompetenser och resurser skapar vi långsiktig positiv förändring för de boende i Biskopsgården. Vi styr insatser dit de gör störst nytta och lyfter områdets potential.”

Grupp 4:  ”Tillsammans med invånarna i Biskopsgården främja social hållbarhet genom medskapande processer. För att uppnå tillit, trygghet, jämlika levnadsvillkor och framtidstro långsiktigt!”

Grupp 5: ”Bidra till tryggare och starkare Biskopsgården genom att skapa hälsofrämjande och inkluderande aktiviteter, processer och platser för de som lever och verkar i Bisopsgården.”

Grupp 6: ”Genom Collective Impact Biskopsgården samlar vi kollektivets krafter och kunskap till att stötta de boende i Biskopsgården. Vi främjar  lärandemiljöer, öppnar dörrar och skapar möjligheter för att ta till vara människors förmåga och potential.”

Nästa steg

Anmäl dig till

Workshop 2: 4 maj (kl 16-18). Tema: Struktur & arbetssätt >>

Workshop 3: 1 juni (kl 16.18). Tema: Governance & Action >>

Call to action: vill du bidra nu?

Gå med i Villaga Impact Fund >>

Var med på Frihamnsdagarna 3-4 september 2021 >>

Klicka på bilden för att komma till debattartikeln om Frihamnsdagarna i GP (2021-04-15)

Workshopen finansierades av Göteborg stad Social Resursförvaltning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *